• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Loonsverhoging voor alle mbo-medewerkers

Werk je in het mbo? Dan heb je in juli een loonsverhoging en een eenmalige bonus gekregen. In een nieuwe cao is ook afgesproken dat de bonden en de MBO-raad samen gaan optrekken om de carrièreperspectieven van docenten te verbeteren.

De kortlopende cao voor het mbo is vlak voor de zomer afgesloten. “Dit is voor nu het maximaal haalbare”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Het is vooral een ‘poen-cao’, maar daarnaast hebben we een goede basis gelegd om het carrièreperspectief te verbeteren.”
Per 1 juli is het loon met 1,6 procent structureel gestegen, medewerkers ontvingen die maand ook een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan en de rest naar rato van het dienstverband.
De MBO-raad wilde verder weinig aanpassen aan de cao na een hectisch coronaschooljaar. Van Gelder: “Wij hebben er op aangedrongen om ook afspraken te maken over carrièreperspectieven en op dit punt stappen te zetten. Zeker omdat leden dit een belangrijk onderwerp vinden, zo bleek uit onze peiling.” Zo moeten mbo-docenten bijvoorbeeld de beter betaalde LC-functie kunnen krijgen zonder dat ze de klas hoeven te verlaten om te gaan managen.
Van Gelder: “Het moet duidelijk zijn aan welke eisen bijvoorbeeld scholing medewerkers moeten voldoen om promotie te maken.” Mbo-instellingen moeten dit duidelijk gaan vastleggen, zo staat in het cao-akkoord. Daarnaast mag het opschalen van docenten naar een hogere salarisschaal de zogenoemde functiemix niet verslechteren. “De verhouding LB en LC moet stabiel blijven, zeker nu we nog verder hierover aan het praten zijn”, zegt de AOb-voorzitter.
De winst zit er vooral in dat de bonden nu samen met de werkgeversorganisatie MBO-raad optrekken om meer geld te vragen bij het ministerie van Onderwijs. In het akkoord staat dat er een bedrag van 90 miljoen euro structureel nodig is zodat alle mbo-instellingen de functiemix kunnen doorvoeren. De AOb noemde een dergelijk bedrag een paar jaar terug al in het ‘Salarisstappenplan’ voor het mbo. “Dit is een boodschap aan het nieuwe kabinet: Als je wilt dat er meer mensen gaan werken in het mbo, moet je het ook aantrekkelijker maken”, zegt Van Gelder.

Werkdrukverlaging
Op dit moment zijn er op mbo-instellingen in de Randstad procentueel meer docenten opgeschoven naar een hogere salarisschaal dan in de rest van Nederland. Dit komt doordat er hiervoor een subsidieregeling bestaat van jaarlijks 50 miljoen euro, een afspraak uit het Convenant Leerkracht uit 2008. De bonden en werkgevers willen dat het ministerie deze regeling verlengt zodat deze na 2022 doorloopt. “Daarnaast vinden wij dat de rest van de mbo-instellingen deze subsidie ook moet krijgen. Nu leidt het tot een niet uit te leggen verschil binnen het mbo”, zegt Van Gelder. In het akkoord staat dat beide partijen de bonden en de MBO-raad zich hiervoor gaan inzetten.
Van Gelder: “We hebben een goede basis om voor een nieuwe cao ook weer verder te gaan praten waarbij carrièreperspectief het nummer één onderwerp is. Daarnaast zullen we het hebben over werkdrukverlaging, duurzame inzetbaarheid, het pensioenakkoord en de impact van thuiswerken.”

{kader}
Cao in het kort

- Alle medewerkers hebben vanaf 1 juli 1,6 procent loonsverhoging gekregen en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. Parttimers naar rato. Deze uitkeringen zijn pensioengevend.
- De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021. Tijdens de looptijd van deze cao spannen de bonden en de werkgevers zich in om extra geld te krijgen van het ministerie. Met het geld willen de cao-partijen de huidige subsidieregeling om docenten in hogere salarisschalen te brengen in de Randstad uitbreiden naar heel Nederland.
- De bonden en werkgevers vinden het belangrijk dat promotie maken met een beter salaris in de klas gebeurt. Promotie maken moet niet altijd betekenen dat je de klas verlaat.
- Cao-partijen zullen de sectoranalyse bespreken die gaat over duurzame inzetbaarheid en bekijken of er afspraken in een volgende cao noodzakelijk zijn.
- De mogelijkheden om thuiswerken te combineren met op school zijn, worden onderzocht. Dit wordt meegenomen in een volgende cao. Datzelfde geldt voor een ‘Leven lang ontwikkelen’.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.