• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Nipt cao-akkoord universiteiten

De leden van alle vier de vakbonden hebben ingestemd met het cao-akkoord voor de universiteiten. Het tekort aan vaste dienstverbanden blijft echter een heet hangijzer.

In het cao-akkoord is voor alle medewerkers een loonsverhoging plus eenmalige uitkering afgesproken. Ook moeten universiteiten met het Lokaal Overleg concrete afspraken maken over de taakopdracht en werkdrukverlaging van het personeel.
Het akkoord zet een stap naar meer vaste banen. Universitair (hoofd)docenten, hoogleraren en ondersteunend- en beheerspersoneel krijgen na één jaar tijdelijk voortaan een vast dienstverband. Docenten en onderzoekers krijgen voorrang bij interne vacatures, en de omvang van de flexibele schil wordt onderwerp van het lokaal overleg.
Toch gaf een peiling onder AOb-leden maar een nipt positief resultaat: 55 procent voor tegenover 45 procent tegen. Belangrijkste steen des aanstoots is de precaire positie van docenten. “Verschillende universiteiten zijn zeer creatief bij het interpreteren van cao’s en proberen het ontstaan van vaste dienstverbanden te voorkomen”, zegt AOb-bestuurder Donald Pechler. “Er is vrees dat dit akkoord niet naar de geest wordt uitgevoerd, en dat deze cao de positie van docenten zonder onderzoekstaak nog onzekerder maakt.”
Bij de AOb kwamen veel reacties binnen op het akkoord. “De bezwaren die niet alleen leden, maar ook andere organisaties zoals onder meer Casual Leiden en WOinActie hebben laten horen, zijn zodanig concreet onderbouwd, dat deze aan de cao-tafel niet onbesproken kunnen blijven.”
Pechler: “Ons uitgangspunt is en blijft dat voor structureel werk een vast dienstverband moet gelden.”

Lees ook ‘Prutsbaantjes en gratis overwerk’ elders in dit nummer.

{kader}
Belangrijke punten uit de cao:
- Universitair (hoofd)docenten, hoogleraren en ondersteunend en beheerspersoneel moeten voortaan na één jaar een vast contract krijgen als zij goed functioneren. Hierdoor krijgen achthonderd wetenschappelijk medewerkers een vast dienstverband en in de groep obp’ers loopt dat op tot tweeduizend.
- De ontslagbeschermingstermijn wordt in fases ingekort.
- Vanaf juli hebben alle medewerkers een loonsverhoging van 1,64 procent gekregen. Daarna volgt vanaf 1 januari 2022 een plus van 0,36 procent. Medewerkers krijgen deze maand ook een eenmalige uitkering van 650 euro bij een voltijdbaan.
- Voor medewerkers in de laagste salarisschalen zoals portiers, servicemedewerkers, schoonmakers en werknemers bij de repro is vanaf 1 juli 14 euro het minimum uurloon, de zes laagste salarisschalen zullen daarmee opgetrokken worden.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.