• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Cao-onderhandelingen opgeschort

De cao voor het voortgezet onderwijs liep 1 januari af. De huidige cao is stilzwijgend verlengd en loopt nog tot het einde van dit kalenderjaar. Tegelijkertijd zijn gesprekken voor een nieuwe cao opgeschort, omdat er volgens de AOb, de andere bonden en de VO-raad structureel extra geld nodig is voor het voortgezet onderwijs. Pas met een nieuw kabinet is het mogelijk een nieuwe cao af te sluiten.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.