• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Tijdelijk hoger salaris

Onderwijspersoneel op achterstandsscholen krijgen de komende twee jaar gemiddeld 8 procent extra loon. Het geld voor de tijdelijke salaristoeslag, 375 miljoen euro, haalt minister Arie Slob uit het NPO. Hij wilde eerst dat de sociale partners dit in een cao of een convenant zouden vastleggen, maar de vakbonden AOb, AVS, CNVO, FvOv, FNV en de werkgeversorganisaties PO-raad en VO-raad gingen daar niet mee akkoord. ‘Er is sprake van een structureel vraagstuk dat om structurele investeringen vraagt’, schreven de bonden en de werkgevers al voor de zomer aan de Tweede Kamer. Dit leidde tot een forse clash met de minister. Slob heeft de maatregel er nu zelf doorgedrukt.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.