• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur . Overige 
  • Boekenkraam

 

Boekenkraam

Angsten

Pim Steerneman schreef Aangrijpende belevenissen van kinderen voor ouders en andere opvoeders. Het boek is bedoeld als hulpmiddel om met kinderen over hun angsten en belevenissen te praten. Er staan vijf verhalen in voor en over kinderen. Elk verhaal heeft een ander thema: angst, pesten, dood en (seksueel) misbruik. Het boek is van uitgeverij Garant uit Apeldoorn (ISBN 90-5350-709-4).


Museum
De initiatiefgroep Museum en onderwijs heeft een boekje samengesteld voor museumbezoek met leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Er staan tips in voor docenten om een museumbezoek goed te laten verlopen en aanbevelingen voor musea om het onderwijs beter te bedienen. Museum en onderwijs wordt uitgegeven door Garant als nummer acht in de studiehuisserie (ISBN 90-5350-931-3).


Filosoferen

De vliegende papašs van Berrie Heesen geeft leraren steun bij het filosoferen met kinderen. In het boek staan vijftien korte verhaaltjes met filosofische themašs, vragen en opdrachten. Verder zijn er enkele gesprekken met groepen kinderen in opgenomen. De vliegende papašs wordt uitgegeven door Damon
(ISBN 90-5573-06-53) en kost Ÿ28,50.


Zelfstandig

Wat doen middelbare scholen en docenten om zelfstandig leren van leerlingen te bevorderen? Hoe denken docenten over leren? Hebben die opvattingen invloed op het lesgeven in de klas? Sanneke Bolhuis bespreekt in het boek Naar zelfstandig leren de argumenten voor een leven lang leren. Leerlingen worden actief aan het werk gezet. De vraag is of ze daarbij ook vanzelf leren om zelfstandig te leren. Naar zelfstandig leren wordt uitgegeven door Garant (ISBN 90-5350-972-0).


TipToets

TipToets is een nieuw boek voor werkwoordspelling. De leerlingen doorlopen het hele traject van werkwoordspelling, waarbij ze steeds een zelf te controleren toets maken. De sleutel toont hun niet alleen de fouten, maar verwijst ook naar een van de elf tips achter in het boek. Elke tip is als het ware een leraar die het probleem nog een keer uitlegt. Iedere leerling die een keer de theorie van werkwoordsvormen heeft gehad, kan met TipToets werken: de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook oudere leerlingen. TipToets wordt uitgegeven door Walvaboek en kost Ÿ12,50 (ISBN 90-6675-657-8).


Agressie

In Omgaan met agressief gedrag wordt onderzocht waar en wanneer geweld kan optreden, wie grote kans lopen te worden aangevallen, hoe organisaties moeten optreden bij geweld en hoe de veiligheid kan worden vergroot. Het boek bevat oefeningen en cases, praktische richtlijnen en beschrijvingen van ervaringen. Het is geschreven door G.M. Breakwell en uitgegeven door Intro uit Baarn (ISBN 90-5574-223-6).


Handschrift

Schrijven met zorg van Anneke Baauw en Evert van Dijk is een praktisch docentenboek over handschriftontwikkeling in het primair onderwijs. Het boek bestaat uit een serie gestructureerde lessen over alfabetten, hoofdletters, cijfers en tekenend schrijven. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Intro uit Baarn (ISBN 90-5574-123-X), prijs Ÿ49,90.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.