• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Svpo verliest opnieuw rechtszaak over inspectierapporten

De Onderwijsinspectie hoeft een reeks recente rapporten over de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (Svpo) niet in te trekken. De rechtbank in Den Haag ziet geen enkele reden om de rapporten onrechtmatig te verklaren, zoals de Svpo-leiding in een kort geding vorige maand eiste.

Dat blijkt uit de uitspraak die eind augustus is gepubliceerd. De inspectie deed afgelopen schooljaar onderzoek naar alle acht Svpo-scholen en bekeek zowel de onderwijskwaliteit als het financieel beheer. Drie scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht werden zeer zwak verklaard; voor de Utrechtse Svpo was dat de tweede keer op rij sinds 2019. Ook bij scholen met een voldoende onderwijskwaliteit signaleert de inspectie verschillende tekortkomingen. Verder zijn alle scholen onder verscherpt financieel toezicht geplaatst vanwege een gebrekkig zicht op de financiële situatie en tekortkomingen in de verantwoording.
Oprichter en bestuursvoorzitter Misha van Denderen bestrijdt de bevindingen en stapte opnieuw naar de rechter. Tijdens de zitting op 9 augustus betoogde hij onder meer dat positieve leerresultaten buiten beschouwing zijn gelaten, dat de inspectie zich te veel op procedures richt en dat de kritische financiële bevindingen voorbarig zouden zijn.
Maar de rechter ziet geen enkele reden om de rapporten van tafel te halen. ‘De slotsom is dat noch de wijze van totstandkoming, noch de inhoud van de rapporten voorshands onrechtmatig wordt geacht’, aldus het vonnis.
Het was de derde rechtszaak die de Svpo-leiding deze zomer verloor. De kwaliteitsrapporten over de drie zeer zwakke scholen vielen formeel buiten dit kort geding; daarvoor geldt een andere procedure. Van Denderen probeerde de publicatie van deze rapporten eerder deze zomer te voorkomen met een gang naar de Amsterdamse rechtbank. Die rechter onderstreepte het belang van openbaarheid van inspectieoordelen, ook als een schoolbestuur zich er niet in kan vinden. Verder verloor het Svpo-bestuur eind juni ook een kort geding over de onrechtmatige schorsing van de Friese aardrijkskundedocent Bert Mul, die werd bijgestaan door de AOb

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.