• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Werkdrukplannen universiteiten halen weinig uit

Meer dan zevenhonderd klachten over de werkdruk had WOinActie verzameld. Met steun van de AOb en FNV belandden die klachten in januari 2020 op het bureau van de inspectie van Sociale Zaken, die een onderzoek startte. Dat is nu afgerond. De uitkomst: het gaat niet goed. De plannen tegen de werkdruk halen te weinig uit. Ze zijn te zeer gericht op het individu, terwijl de bron van de problemen niet wordt aangepakt. De inspectie spreekt van een risico op ‘symptoombestrijding’.
Er worden bijvoorbeeld werkdruktrainingen aangeboden, terwijl het effect daarvan niet gemeten wordt. Verder stellen de universiteiten dat onderfinanciering één van de oorzaken voor de werkdruk is, terwijl ze hun eigen beleid buiten schot houden. Voor de gevolgen van discriminatie en ongewenst gedrag op de werkvloer hebben de universiteiten ook te weinig oog.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.