• blad nr 8
  • 1-9-2021
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Ieder voor zich

‘Ik mis jullie met een megafoon in het nieuws, om aan te geven dat het verschrikkelijk mis aan het gaan is’, mailt leerkracht Mariël Jurgens vlak voor de zomer aan het Onderwijsblad. Op haar school zijn vijf vacatures en geen sollicitanten.
Het Onderwijsblad neemt de megafoon in de hand: dit nummer staat bol van verhalen over het lerarentekort. Uit alle artikelen tezamen stijgt een onthutsend beeld op. Van scholen in grote steden waar goede leraren het hardst nodig zijn, maar waar geen kip te vinden is. Renata Voss van het Rotterdamse bestuur BOOR schrijft in een opiniestuk op pagina 74 dat dit onder andere komt door het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs. De extra banen die de financiële NPO-injectie heeft gecreëerd, maken dat leraren scholen met een lastige leerlingpopulatie massaal verlaten. ‘Naar scholen waar je voor hetzelfde salaris minder werkdruk hebt’, schrijft Renata. Ook Zeeland richt zijn pijlen op Rotterdam. Gorik Hageman van het platform Lesgeven in Zeeland op pagina 58: ‘Als je in Rotterdam op 70 m2 zit, dan kun je in Zeeland groter, groener en goedkoper wonen.’ Van die beeldspraak maakt het platform dankbaar gebruik in een poging Rotterdamse leraren te verleiden. Tegelijkertijd werven Zeeuwse scholen toekomstige docenten op lerarenopleidingen in Vlaanderen, waar net zo goed een lerarentekort is. Met de nood aan de man is het ieder voor zich. Idealiter zou het ‘ieder voor zich en Slob voor ons allen’ zijn. De minister van Onderwijs heeft eind vorige maand geld vrijgemaakt uit het npo om onderwijspersoneel op achterstandsscholen tijdelijk beter te belonen. Op zich geen vreemde gedachte. Behalve dan dat scholen in Noord-Holland nu al hun beklag doen dat zij leraren verliezen aan Amsterdam, waar als enige stad in Nederland al een bonus werd uitgekeerd aan leraren op achterstandsscholen.
Kortom: het is overal pet. De Godelindeschool van leerkracht Mariël staat ook niet bepaald in de grote stad. Maar in Naarden, in het Gooi. Vandaar dat onze redacteur Joëlle Poortvliet op pagina 12 analyseert: ‘Alleen landelijk langetermijnbeleid kan de schade van het lerarentekort beperken.’ Het is hopen dat D66-leider Sigrid Kaag haar verkiezingsbeloften nakomt.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.