• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

‘Alleen hiervoor wilde ik weg uit de klas’

De Algemene Ledenvergadering heeft leraar Thijs Roovers vorige maand verkozen tot nieuwe dagelijkse bestuurder. Volgens de toetsingscommissie was hij de enige geschikte sollicitant.

Een BN’er in de top van de bond?
“Zo zie ik mezelf echt niet. Destijds, toen ik vaak in de media verscheen als een van de voormannen van PO in Actie, werd ik regelmatig door wildvreemden op straat aangesproken. Nadat ik weer in de luwte kwam, gebeurde dat nog sporadisch. En dan alleen door mensen die in het onderwijs werken.”

Beviel die tijdelijke status?
“De periode dat ik boegbeeld was, was zeer intens. En leuk. Jan van de Ven en ik werden destijds de ‘mannen van zevenhonderdmiljoen’ genoemd. We veroorzaakten toen best veel reuring. Het leuke was dat we dat als team deden en waardering kregen voor de inhoud van ons verhaal.”

De AOb vonden jullie niet veel soeps?
“Klopt. We waren in het begin niet blij met bonden, koepels en ministerie. Die stortten van alles over het onderwijs uit zonder de mensen op de werkvloer erbij te betrekken. Wij luidden de noodklok en de wrijving die dat opleverde, leidde uiteindelijk tot fraaie resultaten. Ook qua salariëring.”

In 2019 werd je toch lid van de AOb. Nu werk je er zelfs?
“Ik kwam er achter dat de AOb zo beroerd nog niet is. Het is de enige club in het onderwijsveld die actief probeert de werkvloer bij de beleidsvorming te betrekken. En de bond is stoer genoeg om op foute beslissingen terug te komen. In mijn overtuiging is lidmaatschap van een sterke bond de enige route om tot verbeteringen te komen.”

Wat gaan we van jou merken?
“De keuze voor mij is tekenend voor hoe de bond op dit moment in zijn vel zit. Veel activistischer en met het idee leden nog meer te betrekken bij onze koers. Concreet wil ik natuurlijk dat er veel meer structureel geld naar het onderwijs gaat. Dat is echt heel erg nodig. Daarnaast wil ik dat iedereen in het onderwijs lid wordt van de AOb. Een gezamenlijke stem laten horen, dat werkt echt.”

Dat wordt nog een hele kluif?

“Klopt. Wat mij betreft starten we op de pabo’s. Daar leren aanstaande onderwijzers van alles, maar niets over het belang van vakbonden voor de kwaliteit van het onderwijs. Als beroepsgroep hebben we niets te vertellen over wat er op de pabo’s gedoceerd wordt. Nederland is het enige land ter wereld waar dit zo krom is geregeld.”

Nog meer speerpunten?
“We gaan regelen dat er extra geld naar het onderwijs gaat en dat onderwijspersoneel het uitgeeft. Dus buiten de besturen om. Die hebben laten zien dat de vele miljarden extra niet leiden tot beter onderwijs. Dat kunnen we zelf beter.”

Een man met ambitie, straks voorzitter en daarna minister?
“Het nieuwe dagelijkse bestuur kiest op enig moment een nieuwe voorzitter uit hun midden. Ik zie meerdere geschikte kandidaten. Verder heb ik hier nog niet over nagedacht. Minister, dat nooit. Die heeft misschien iets meer macht, maar als AOb-bestuurder heb je veel meer invloed. Invloed die verder reikt dan vier jaar. Echt, dit is de enige functie waarvoor ik mijn plek voor de klas wil verlaten. Dat lesgeven ga ik echt missen. Misschien dat ik het wel één dag per week blijf doen als dat te regelen is naar tevredenheid van school, leerlingen, mijn AOb-collega’s en mezelf.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.