• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Informatie en advies

 

Mee op schoolreis, ook als mama niet betaalt

Kinderen moeten meedoen met alle onverplichte activiteiten die een school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dat is het kerndoel van een verscherping van de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage. De wetswijziging is na de zomervakantie van kracht.
Voorbeelden van extra activiteiten waarvoor scholen een vrijwillige ouderbijdrage kunnen vragen zijn excursies, het introductiekamp, bijlessen, examentrainingen en tweetalig onderwijs. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen is het aan de scholen om het budget voor deze activiteiten te regelen.
Zelfs als een ouderbijdrage vrijwillig is kan schaamte of informele druk voor ouders een belemmering zijn om hun kind bij een school aan te melden. “Als ouders niet meer bang hoeven te zijn dat hun kinderen niet mee mogen, verdwijnt hopelijk een ook een beetje van de informele druk” mailt Lisa Westerveld, GroenLinks-kamerlid en een van de indieners van het wetsvoorstel.
Voorheen mocht een school een gratis alternatieve activiteit aanbieden voor de kinderen wier ouders niet betaalden, maar dat is met ingang van 1 augustus niet meer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. Scholen zijn ook verplicht om dat expliciet in de schoolgids te vermelden. De ouderbijdrage is daarmee echt vrijwillig en ouders hoeven niemand inzicht te bieden in hun financiële situatie, of een reden op te geven voor het feit dat ze niet willen betalen. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.