• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur J. Klerk 
  • Informatie en advies

 

Moet ik terugkomen op mijn vrije dag?

Eva werkt drie dagen in de week. Donderdag en vrijdag zijn haar vrije dagen. Toch komt het regelmatig voor dat Eva een vrijdag terug moet komen voor een studiedag. Zij vraagt aan het IAC of dit kan.

Terugkomen op een niet-werkdag kan inderdaad van je worden gevraagd. Het lijkt tegenstrijdig, omdat je normaliter juist die dag uitgeroosterd bent, maar het klopt in het grotere geheel van je jaarrooster.
Activiteiten die in het jaarrooster zijn opgenomen, maken onderdeel uit van de jaartaak en zijn daarmee reguliere werktijd. Studiedagen maken bijvoorbeeld deel uit van je taakuren. Het kan dus zijn dat je ‘lesvrij’ bent maar toch terug moet komen voor bijvoorbeeld scholing, een vergadering of een andere schoolactiviteit. In het geval van verlof op grond van Duurzame Inzetbaarheid (voorheen bapo) of ouderschapsverlof ligt dit anders. Op die dagen ben je vrijgesteld van alle werkzaamheden. Als je dan toch moet terugkomen, moet de school dit compenseren. Je mag de dag dan op een ander moment opnemen. Deze dagen betaal je immers (deels) zelf.
In een week waarin je een studiedag hebt, voelt die misschien als extra werk. Dat is als je puur naar die week kijkt ook het geval. Van overwerk is echter geen sprake. Deze extra gewerkte dag telt mee in je jaartaak, dus ergens anders hoef je die uren niet te werken. Werk je meer dan je volgens je jaartaak zou moeten werken, dan is er sprake van overwerk en dient je werkgever dit te compenseren. Twijfel je over de juistheid van je jaartaak, neem dan contact op met het IAC.

Persoonlijk advies
Met al jouw individuele vragen kun je als AOb-lid terecht bij het informatie en adviescentrum. Voor een vlotte afwikkeling van jouw vraag of probleem gebruik je de persoonlijke omgeving aob.nl/mijnaob. Of ga naar de website aob.nl, kies in het menu ‘Vragen’ en kijk in het blok ‘Stel je vraag’ voor het vragenformulier.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.