• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Voetbal

De formatie wil niet erg lopen. Het is als een nieuwe schoolklas, waarbij niemand naast iemand wil zitten. Jammer, niet alleen voor de Nederlandse politiek maar vooral voor de maatschappij. De vraag wie met wie is onderhoudend maar uiteindelijk gaat het om de inhoud, en die inhoud heeft haast. Het is opvallend dat veel groeperingen uit de maatschappij spraken met de informateur, maar het onderwijs nog niet.
Voor de verkiezingen en voor de corona-epidemie was er veel aandacht voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Die daalt. En dat heeft alles te maken met het oplopende lerarentekort. Het ministerie zelf heeft becijferd dat dit tekort de komende jaren oploopt tot meer dan tienduizend.
Zo vlak voor de zomer zijn alle scholen weer bezig om de formatie op orde te krijgen. En het gaat in sommige gebieden weer niet lukken. Geen verrassing, want ondanks een kleine opleving van het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleidingen, is de uitval in het onderwijs nog steeds enorm. Collega's die het niet volhouden of genoodzaakt zijn iets anders gaan doen, het zijn er nog steeds heel veel.
Het onderwijs lekt, het lekt leraren.
Vanwege corona is er nu tijdelijk extra geld. Maar van tijdelijk geld kun je de salarissen niet verbeteren. Kun je niet alle klassen kleiner maken, kun je niet nieuwe collega's met een vaste aanstelling aannemen. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, adviseert het kabinet terecht de voorgestelde investeringen structureel te maken.
Onderwijs is als voetbal. Iedereen heeft er een mening over. Wel naar school niet naar school, zomerschool, bijlessen, bonusjaar. Maar naar het onderwijzend personeel wordt niet geluisterd. Geef ons kleinere klassen. Geef ons minder werkdruk. Meer aandacht voor de leerlingen, meer collega's voor een behoorlijk salaris, want de echte experts dat zijn wij. Onderwijs is een topprioriteit zegt elke politieke partij van links tot rechts. Laat nu eens zien dat het echt zo is.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.