• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur J. Gakes 
  • Raad en daad

 

Dalend leerlingenaantal kost docent vast contract


Als een werkgever problemen voorziet met de formatie, mag een middelbare school leraren langer dan twee jaar in dienst houden zonder vast contract. De medezeggenschapsraad moet daarmee wel instemmen. Henk is sinds 1 augustus 2019 werkzaam als docent Engels bij een school in het voortgezet onderwijs. Zowel in het schooljaar 2019/2020 als in het schooljaar 2020/2021 heeft Henk in verband met vervanging van een zieke collega te maken met twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Inmiddels heeft hij vernomen dat zijn leidinggevende erg tevreden is en dat zijn arbeidsovereenkomst verlengd zal worden. Opnieuw wordt er een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden. Dit keer betreft het echter geen vervanging van een tijdelijk afwezige collega. Het gaat om de invulling van een tijdelijke vacature op de sectie Engels. Henk heeft na het lezen van de cao vo zijn twijfels over het voorstel van de werkgever en legt het ter controle voor aan een juridisch medewerker van de AOb. Henk wil weten of hij niet inmiddels recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de cao vo is afgesproken dat de totale duur van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zoals bijvoorbeeld bij vervanging van een tijdelijke afwezige werknemer of als voorziening in een tijdelijke vacature, ten hoogste twee jaar bedraagt. Indien de arbeidsovereenkomst nadien wordt voortgezet dan kan dit in principe alleen voor onbepaalde tijd. Echter, op deze hoofdregel is in de cao vo een belangrijke uitzondering gemaakt. Indien de werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid formatieve problemen voorziet, kan met instemming van de medezeggenschapsraad (MR of PMR), de totale duur van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten worden uitgebreid tot ten hoogste drie jaar. Op advies van de juridisch medewerker heeft Henk contact opgenomen met de medezeggenschapsraad. De voorzitter van de medezeggenschapsraad bevestigde dat de school te maken heeft met dalende leerlingaantallen en als gevolg daarvan formatieve problemen voorziet. De medezeggenschapsraad heeft derhalve ingestemd met het de instemmingaanvraag van de werkgever die het mogelijk maakt om werknemers in bepaalde situaties gedurende drie jaar, in plaats van twee jaar, tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te bieden. Nu de medezeggenschapsraad akkoord is gegaan met de uitzondering op de hoofdregel staat het de werkgever in dit geval vrij om Henk ook na twee schooljaren opnieuw een tijdelijke arbeidsovereenkomst van maximaal twaalf maanden aan te bieden. Let wel, indien er bij deze werkgever geen aanvullende afspraken zouden zijn gemaakt met de medezeggenschapsraad dan had Henk bij een verlenging van zijn arbeidsovereenkomst waarschijnlijk wel recht gehad op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het bovenstaande is tot 1 augustus aanstaande alleen van toepassing op het bijzonder voorgezet onderwijs. Daarna zijn de afspraken in het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs gelijk. Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen


Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.