• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Veel basisscholen negeren eindtoets

Een derde van de basisscholen stelt schooladviezen voor plaatsing van achtstegroepers in het voortgezet onderwijs niet bij als de toetsscore van leerlingen hoger uitvalt dan het gegeven advies. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.
Alle leerlingen in groep 8 kregen voor 1 maart een schooladvies van hun leraar. Daarna maakten zij tussen 15 april en 15 mei nog een eindtoets. Als de resultaten van de eindtoets hoger uitvallen dan het schooladvies, dan moet de leraar het schooladvies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen.
Juist in het afgelopen schooljaar was die heroverweging enorm van belang, vindt de inspectie. ‘Door de coronacrisis was het voor scholen dit jaar uitdagender om het schooladvies tot stand te brengen. Zo beschikten de scholen voor deze groep-8-leerlingen over minder actuele toetsgegevens dan gebruikelijk.’ De dienst heeft basisscholen er dan ook actief toe opgeroepen om het advies bij te stellen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.