• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Seksuele intimidatie

Het aantal klachten over seksuele intimidatie in het voortgezet onderwijs is in twee jaar met vijftig procent toegenomen. In 1997 waren het er nog maar 75, afgelopen jaar groeide het aantal klachten tot 113. Volgens de inspectie van het onderwijs zit de grootste groei in klachten van leerlingen over leerlingen. Daarnaast verklaart zij de groei uit een grotere bekendheid van de vertrouwensinspecteurs. (

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.