• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Onbevoegden vangen lerarentekort op in grote steden

De grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere vangen ruim 30 procent van hun lerarentekort op met het inzetten van onbevoegden. De tekorten zijn fors hoger dan het aantal vacatures doet vermoeden.

Dat blijkt uit een rapport van Centerdata over het primair onderwijs dat ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven eind julie aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Uit het rapport blijkt dat het lerarentekort veel hoger is dan het officiŽle aantal openstaande vacatures. Lang niet voor elke open plek voor de klas wordt een vacature uitgezet. Bijvoorbeeld omdat de school in kwestie al vermoedt dat zich toch geen sollicitanten gaan melden.

Onbevoegden
Deze Ďverborgen vacaturesí worden opgevuld met onbevoegden, zzpíers, uitzendkrachten, zij-instromers en door het opsplitsen van klassen. Samen vormen zij een veelvoud van het aantal officiŽle vacatures zo blijkt uit het onderzoek. In Den Haag bijvoorbeeld hadden basisscholen 1 februari van dit jaar officieel een lerarentekort van 2 procent. Zij kennen daarnaast een verborgen tekort van 13 procent, waardoor het totale lerarentekort in deze stad uitkomt op 15 procent.

Trends
In de andere grote steden vonden de onderzoekers vergelijkbare trends. In Amsterdam en Rotterdam is het officiŽle tekort ook slechts 2 procent, met daarnaast een verborgen tekort van zoín 10 procent. In Almere is het nog iets erger: officieel tekort 3 procent, verborgen tekort 12 procent. Alleen in Utrecht valt het relatief mee. Hier is sprake van slechts 1 procent tekort, plus een verborgen tekort van 4 procent.

Doorstromen
De meeste verborgen vacatures worden weggewerkt door binnen de school onbevoegden te laten doorstromen naar de functie van groepsleerkracht, signaleren de onderzoekers. In Almere, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt ruim een derde deel van het totale aantal tekorten, officieel plus verborgen, op deze manier weggewerkt.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.