• blad nr 7
  • 1-7-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Indien nodig meer tijd voor uitvoering NPO

Scholen moeten meer tijd krijgen om de corona-achterstanden weg te werken als dat nodig blijkt. Twee voorzichtige moties met die strekking heeft de Tweede Kamer in juni aangenomen.
De moties blijven precies binnen de strekking die onderwijsminister Arie Slob bood, eerder vorige maand tijdens het debat over het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Veel critici uit onderwijs, wetenschap en politiek wijzen er al een poos op dat twee schooljaren te kort zijn om de 8,5 miljard euro uit het steunprogramma zinvol uit te geven, helemaal in een tijd van oplopende lerarentekorten. Vier jaar wordt gezien als een redelijke periode, een termijn die het ministerie van Onderwijs onder druk van andere ministeries op de valreep losliet, zoals uitgebreid wordt beschreven verderop in dit Onderwijsblad (‘Politiek compromis leidt tot wankel steunpakket’, vanaf pagina 12).
Tussenbalans
Tijdens het Tweede Kamer-debat over het primair en voortgezet onderwijs leek in juni een meerderheid te ontstaan om scholen alsnog meer tijd te geven. Slob dreigde echter dat hij dan terug zou moeten naar het kabinet en dat alles weer op losse schroeven zou komen te staan. Zoveel onzekerheid voor het onderwijs wilde geen van de partijen op zijn geweten hebben. De minister opperde zijn opvolger in het voorjaar 2022 bij een tussenbalans te laten bezien of het programma wellicht bijgesteld moet worden worden.

Ironisch
Een met algemene stemmen aangenomen motie van regeringspartijen D66 en ChristenUnie riep het kabinet precies daartoe op: om volgend voorjaar te bekijken of scholen misschien drie jaar de tijd zouden moeten krijgen. Ironisch is dat bij dezelfde stemming medio vorige maand ook een motie van het CDA en de SGP is aangenomen om scholen vier jaar te gunnen, ‘als dat tussentijds nodig blijkt’. Die laatste toevoeging achtte CDA-Kamerlid René Peters nodig om een meerderheid te krijgen, zo bekende hij tijdens het debat. Liever had hij de termijn direct opgerekt.
Opmerkelijk is dat de Tweede Kamer ook heeft uitgesproken dat het geld op dezelfde manier over de scholen moet worden verdeeld als bij de werkdrukmiddelen in het primair onderwijs. D66 en PvdA kregen een meerderheid achter hun motie, bedoeld om leraren en schoolleiders meer zeggenschap te geven over de besteding van de miljarden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.