• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Meer toeloop bij Groene Golf door corona

De coronabeperkingen leggen de jongerenafdeling van de AOb geen windeieren. Bezoekersaantallen bij activiteiten van de Groene Golf verdubbelden ruim. “Digitaal gaan is voor onze doelgroep vanzelfsprekend”, weet voorzitter René Grommen.

Leg uit.
“We organiseerden bijvoorbeeld webinars over timemanagement, orde houden, digitaal lesgeven en over de nieuwe cao’s. Bij live bijeenkomsten voor corona waren we erg blij met veertig deelnemers. Bij digitale sessies zaten we regelmatig ruim boven het dubbele aantal. Je kunt gewoon vanuit je eigen huis meedoen en je hoeft, na een drukke werkdag, niet af te reizen naar een zaaltje in Utrecht. Sommige bijeenkomsten organiseerden we gewoon een keertje extra omdat we anders te veel mensen moesten teleurstellen.”

Een tevreden voorzitter dus?
“Ik trad vlak voor de coronacrisis aan in deze functie en organiseerde precies één live bijeenkomst. Het was even schakelen in het begin van de coronacrisis. Maar voor onze doelgroep - tot 35 jaar- zijn er geen belemmeringen om via Teams bijeen te komen. Bovendien hebben we bijna 13 duizend abonnees op onze nieuwsbrief.”

Wat doe je in het dagelijkse leven?
“De afgelopen zeven jaar werkte ik onder meer op scholen in Venlo en Den Haag. Op de twee scholen in Den Haag had ik vaste contracten. Sinds vorig jaar heb ik een vast contract in Warnsveld, aanmerkelijk dichter bij mijn woonplaats Nijmegen. Daar geef ik aardrijkskunde en Nederlands. Daarnaast betaalt de AOb me voor vier uur in de week. Mijn vader maakte mij in mijn studententijd lid en ik hoop nog lang actief te blijven binnen de bond.”

Prioriteiten voor de komende tijd?
“Dat blijft natuurlijk de begeleiding van startende leerkrachten. Er vallen nog steeds te veel starters in de eerste vijf jaar af, dit wordt wel het onderwijslek genoemd. Het onderwerp heeft de aandacht in de jongste cao’s, maar er is nog steeds veel te verbeteren. Als starters al begeleiding krijgen op scholen, is dat nu meestal nog in groepsverband - op een namiddag met z’n twintigen tegelijk. Terwijl een-op-een natuurlijk veel beter is, weet ik uit ervaring. Dan durf je je gemakkelijker kwetsbaar op te stellen en krijg je gerichte feedback. Maar ja, zo’n buddysysteem is duurder dus dat moet er via de cao-onderhandelingen in worden gefietst.”

Nog meer plannen?
“Een betrekkelijk nieuw aandachtspunt is de rechtspositie van stagiairs. In de praktijk worden die op scholen vaak breder ingezet dan de bedoeling is. Op de hogescholen is voor hun rechtspositie vrijwel geen aandacht. Daarom organiseren wij online trainingsbijeenkomsten voor studenten die hun eindstage in gaan. Zodat ze beter beslagen op het ijs komen en beter hun grenzen kunnen stellen.”

De Groene Golf organiseert 17 en 24 juni ‘s avonds online webinars over rechten en plichten bij de eindstage. Ga naar de agenda op aob.nl en meld je aan.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.