• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur . Overige 
  • Informatie en advies

 

Bereken hoeveel geld jouw school krijgt voor werkdrukverlaging

Benieuwd hoeveel geld jouw school aankomend schooljaar krijgt om de werkdruk aan te pakken? Bereken het met de handige online tool.

In 2018 sloten de bonden samen met Onderwijsminister Arie Slob het werkdrukakkoord af om de hoge werkdruk te bestrijden. De schoolteams mogen zelf bepalen hoe ze het werdrukgeld gaan gebruiken en kunnen met de tool een Excel-bestand goed zien hoeveel geld hun eigen school krijgt.
De tool is recent aangepast aan de nieuwe bedragen voor aankomend schooljaar. Voor 2021-2022 is 380 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het reguliere basisonderwijs ontvangt 252 euro per leerling, het speciaal basisonderwijs ontvangt 379 euro per leerling en het voortgezet speciaal onderwijs ontvangt 505 euro per leerling.
“Schoolteams kunnen kijken hoe het dit jaar is gegaan met het werkdrukgeld en een kleine evaluatie houden”, zegt AOb-sectorbestuurder Anton Bodegraven. “Willen ze het geld nogmaals op dezelfde manier inzetten of zijn ze tegen andere dingen aangelopen. Hoe het werkdrukgeld wordt besteed, is onderdeel van het gesprek over het werkverdelingsplan.”

Bereken het!
Ga naar aob.nl en zoek op ‘Excel-model extra middelen werkdruk’. Download de Excel en vul het brin-nummer van je school in. Het model berekent dan hoeveel budget de school krijgt om de hoge werkdruk aan te pakken.
De hoogte van het budget is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. Voor 2021-2022 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) op 1 oktober 2020. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.