• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Mogen werkdagen zomaar aangepast worden?

Tekst Karen Hagen en Jelte Klerk

Juf Irene’s werkdagen worden aangepast. Irene is het hier niet mee eens. Zij heeft haar werkdagen afgestemd op die van haar partner en daarnaast heeft ze vaste dagen op de buitenschoolse opvang van haar dochter. Wat kan zij het beste doen?

De laatste weken krijgt het Informatie en Adviescentrum van de AOb berichten vanuit het basisonderwijs dat leraren verrast worden over hun geplande werkdagen voor volgend schooljaar. Als reden wordt vaak aangevoerd dat het gaat om schijnbaar ‘noodzakelijke’ wijzigingen in het rooster en vrijwel altijd ligt het initiatief hiervoor bij de werkgever. Zo ook in het geval van Irene.
Hoe zit het? In hoofdstuk 2 van de cao-po is opgenomen dat het werkverdelingsplan tot stand komt door input van de werknemers. Dat wil zeggen: de werkgever schetst de kaders van wat er in een komend schooljaar moet gebeuren. De werknemers gaan met die informatie aan de slag en maken afspraken over de verdeling van het werk. De werkgever maakt vervolgens op basis van deze gesprekken een concept werkverdelingsplan dat daarna nog langs het team én de medezeggenschapsraad moet.
Het lijkt erop dat de werkgever van Irene de regie op zich neemt, terwijl dit niet de bedoeling is van het werkverdelingsplan. Het advies aan Irene is dan ook om met haar collega’s en de medezeggenschapsraad in gesprek te gaan en de werkgever te wijzen op de juiste stappen in het opstellen van het werkverdelingsplan.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.