• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Actieve herinnering


Ze hebben het er maar druk mee in Den Haag. Blijft Rutte? En gaat hij dan wat minder lijden aan geheugenverlies? Wie wil er met hem in het kabinet zitten? En wat worden dan de speerpunten van het beleid?Wat dat laatste betreft heb ik wel een suggestie. Want er is een dubbele crisis gaande in het onderwijs. Allereerst vanwege corona. Het online onderwijs en – later - het simultaan onderwijs (de helft van de leerlingen in de klas en de andere helft thuis): het haalt het niet bij gewoon goed onderwijs in de klas of, voor het vervolgonderwijs, in een collegezaal.Maar de crisis dateert al van voor corona. Want tijdens corona moesten bijvoorbeeld de schoolramen open omdat er in veel klassen geen goed ventilatiesysteem is. En dat komt weer doordat scholen  al jaren?te weinig geld krijgen voor onderhoud. En verder, belangrijker nog, is er een te hoge werkdruk, zijn er te veel flexcontracten en veel te weinig leraren. Maar goed, er is nu extra geld voor het onderwijs. En geen klein bedrag: maar liefst 8,5? miljard. Dat is veel geld. Maar het is eenmalig,?dus we kunnen er geen collega's van in vaste dienst nemen. En als dat geld op is, gaan we  weer  terug naar ‘normaal’. Wat wil zeggen: terug naar te weinig. Terug naar te weinig geld voor onderwijs, naar een te hoge werkdruk, naar geen vaste contracten en een groot lerarentekort.Daarom zeg ik:  zorg?voor structureel extra geld. Zodat we eindelijk kunnen doen wat nodig?is: zorgen dat  genoeg leraren in goede lokalen, met minder leerlingen per klas? en tegen een behoorlijk salaris?, het beste onderwijs kunnen geven  dat de leerlingen zo?hard?nodig hebben.?Gelukkig hebben aardig wat politieke partijen structureel extra geld voor het onderwijs opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Ik hoop maar dat deze partijen daar straks in het nieuwe kabinet nog een actieve herinnering aan hebben. 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.