• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur . Overige 
  • Raad en daad

 

Verplicht naar een andere school

Tekst Hadewey van der Kamp

Meester Johan en zijn collega zijn het oneens over moderniseringen op hun school. Dat conflict dreigt een ware stoelendans binnen het schoolbestuur teweeg te brengen. Mag het bestuur medewerkers overplaatsen?

De nieuwe directeur op meester Johans school zet een verandertraject in. Daarover vindt veel overleg plaats en het is Johan - al vele jaren bovenbouwleraar - die tijdens die overleggen het vaakst kritische opmerkingen maakt. De ‘oude’ manier van werken voldeed immers toch ook? Desondanks is ook hij er wel van overtuigd dat er veranderingen moeten plaatsvinden.
De meeste collega’s kunnen goed omgaan met de houding van Johan, maar met één collega in de bovenbouw lopen zijn discussies vaak hoog op. Daarom wil de directeur Johan overplaatsen naar een andere school. Ze geeft daarbij aan dat de houding van Johan vertragend en escalerend op de onderlinge verhoudingen werkt en dat het zowel voor de school als voor hem zelf beter is om zijn kwaliteiten op een andere school in te zetten.
Maar volgens Johan is het schoolbelang er juist zeer mee gediend dat hij waarschuwt voor de eventuele negatieve gevolgen van het verandertraject. Hij vindt dat hij ten onrechte de schuld krijgt van de slechte onderlinge verhouding met die ene bovenbouw-collega. Johan wil dan ook niet overgeplaatst worden en meldt zich bij de juristen van de AOb.
Werknemers werken voor een bestuur en niet voor een specifieke school van het bestuur. De werkgever mag ze dus overplaatsen. Het liefst mét instemming van de werknemer (artikel 10.6 lid 1 cao-po). Als een werknemer echter niet vrijwillig meewerkt aan overplaatsing, kan de werkgever de werknemer ook zonder zijn of haar instemming overplaatsen, als er sprake is van een van de redenen, genoemd in artikel 10.6 lid 2 cao-po. Eén van de redenen die daar genoemd wordt is: ‘…een conflictsituatie, waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen.’
Hoewel de cao bepaalt dat een werkgever kan overgaan tot overplaatsing bij een conflictsituatie, betekent dat niet dat de werknemer ergens ‘schuld’ aan heeft.
Om formatieve ruimte voor Johan te creëren is het zelfs nodig dat een leraar op zijn nieuwe school - die niets met het conflict tussen Johan en zijn collega te maken heeft - overgeplaatst wordt.
Tegen zo’n overplaatsing kunnen werknemers wel in beroep gaan bij de Commissie van beroep. Of een dergelijk beroep succes heeft, is afhankelijk van de vraag of zo’n overplaatsing een redelijk doel dient. Gelukkig blijkt in deze casus het instellen van beroep niet nodig. Na overleg tussen de AOb en de werkgever, vinden de partijen een andere oplossing waardoor Johan uiteindelijk niet hoeft worden overgeplaatst.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.