• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur K. Hagen 
  • In beeld

 

Meester monster

Groep 5 vindt de nieuwe directeur, Spijkerhuijs, een beetje griezelig. Alles verandert door zijn komst en de leerlingen ontdekken dingen over de directeur die niet te geloven zijn. Is hij wel een mens? Het boek is geschreven door Joep Heinen (46), docent op De Wissel voor speciaal basisonderwijs in Oosterhout. Heinen begon ooit met schrijven om zijn dyslexie eronder te krijgen. De ‘werkversie’ van het boek heeft hij voorgelezen aan zijn eigen groep 7. “Ik lees altijd alles voor aan het beste publiek. Ze vonden het spannend en hadden alleen opmerkingen over de namen”, zegt Heinen. “Die waren niet de afspiegeling van de school.” De illustraties die door het hele boek terug te vinden zijn, maakte Daan van Bommel, een oud-leerling van Heinen die op kunstacademie Sint Joost is afgestudeerd. “Hij gebruikte daarvoor zijn eigen kindertekeningen als inspiratie.” Zelfs het verhaalidee kwam uit de klas. “Een leerling maakte ooit een opmerking die ging over ‘wat als iemand iets anders is’. Precies weet ik het niet meer, maar zo is het verhaal voor dit boek in mijn hoofd gaan ontstaan.” Het boek is geschikt om uit voor te lezen aan groep 5-6 en kinderen vanaf tien jaar kunnen het zelf lezen.

Joep Heinen, Meester Monster, ISBN 9789491740954 Levendig Uitgever, € 14,95

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.