• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur L. Rötgers  
  • Column

 

Dom briefje

Een paar jaar geleden woonde ik een bijzondere vergadering bij op de praktijkschool waar ik destijds werkte. Deze had als thema: ‘Hoe voorkomen we dat iemand nogmaals een strijker afsteekt in de aula?’
Wat later werkte ik een tijdje op een hbo. Tijdens een gastcollege konden eerstejaarsstudenten via een online tool anoniem vragen stellen. In het anonieme karakter zagen een aantal studenten gelegenheid om de gastdocent enkele bijzonder schunnige vragen voor te leggen.
In beide gevallen is er natuurlijk sprake van ongewenst gedrag, daarmee zal iedere volwassene het eens zijn. Je kunt er echter verschillend op reageren.
Als je vanuit schrik, angst of verbazing reageert, stuur je leerlingen van school, je doet aangifte of je verhaalt de schade op de ouders.
Maar als school heb je nog een andere verantwoordelijkheid en dat is de zorg voor de leerlingen, dus ook de zorg voor de daders. Hen doordringen van de ernst van hun daad en de mogelijke consequenties daarvan, is geen gemakkelijke taak. Wie erin slaagt, doet niet alleen de dader, maar ook de maatschappij een groot plezier.
De uitkomst van de strijker-vergadering was als volgt: de leraar natuurkunde ging een aantal workshops geven over het gevaar van ontploffingen, de leraar biologie zou iets gaan doen met het thema gehoorschade en de daders moesten helpen met het verlijmen van het nieuwe marmoleum in de aula. Na schooltijd welteverstaan. Bovendien volgde er een gesprek met een medewerker van bureau Halt.
Op het hbo was de verontwaardiging na het gastcollege erg groot. Maar hoe de daders te vinden? De vraagstelling was immers anoniem. De opleidingsmanager besloot een brief te sturen aan alle eerstejaars met de oproep aan de daders om zich vrijwillig te melden en het dreigement tot ‘verdere stappen’. De hilariteit onder de studenten was groot. Niemand meldde zich en de zaak verdween in de vergetelheid. Was een plenaire discussie met de studenten geen mogelijkheid geweest? Waarom niet een gastcollege organiseren waarin iemand vertelt over de gevolgen van seksuele intimidatie? En zo zijn er heel wat suggesties te bedenken met een beter leerpotentieel dan zo’n dom briefje.
Op een middelbare school in Capelle aan den IJssel liep eind april een examenstunt een beetje uit de hand. Er werd niets vernield, maar het brandalarm ging wel af, met een ontruiming tot gevolg. En wat deed de rector? Die belde de politie en deed aangifte. En de leerlingen? Die gingen er vandoor. Ik was er natuurlijk niet bij, maar het lijkt mij een gemiste kans.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.