• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Antiracisme

Leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs die interesse hebben in beoordeling van lesmateriaal over antiracisme, kunnen zich melden bij het Landelijk bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie (LBR). Het onderwijspanel van het LBR buigt zich over vragen als: sluit het lespakket aan bij de interesses van de leerlingen, is de handleiding duidelijk genoeg, of duurt de video niet te lang? Eens in de drie maanden komt het panel bijeen op het LBR-kantoor in Rotterdam, op loopafstand van het Centraal Station. De eerstvolgende bijeenkomst is op 15 juni. Voor meer informatie of aanmelding: LBR, Marianne Plug, (010)2010201.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.