• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

‘Behoud professioneel statuut voor leraren’

Het professioneel statuut, waarin de professionele ruimte van de leraar wordt vastgelegd, moet niet worden geschrapt. Dat schrijven zeven organisaties -waaronder de AOb, CNV Onderwijs, het Lerarencollectief en Leraren in Actie in een brief aan de Tweede Kamer.
Met de afschaffing van het lerarenregister -waarin leraren hun diploma’s en bijscholing zouden bijhouden- dreigen ook de bepalingen over het professioneel statuut te worden geschrapt. En daar zijn de zeven organisaties tegen. De wet schrijft nu voor dat elke school of instelling een professioneel statuut moet hebben waarin afspraken staan over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Het statuut regelt de zeggenschap van leraren over de inhoud van de lesstof, over de middelen die daarbij worden gebruikt en over bijvoorbeeld de pedagogisch-didactische aanpak.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.