• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Diversiteitsbarometer

Vijf universiteiten wilden de culturele diversiteit onder hun medewerkers in kaart brengen, maar medezeggenschapsraden uiten forse kritiek op deze ‘barometer’. In de Tweede Kamer liep de discussie over het diversiteitsproject vorig jaar al hoog op. Het bijhouden van ‘lijstjes’ van etniciteit en migratieachtergrond ging meerdere partijen te ver. De VVD heeft Kamervragen gesteld over de barometer. Ook aan de universiteiten zelf is er weerstand. Vier universiteiten maken een pas op de plaats.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.