• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Leerling doet in alle vakken eindexamen

De schoolcarrière van Clara verloopt tot nu toe als een trein. Op haar elfde is ze van groep zeven van de basisschool naar het gymnasium gegaan. Daar bleek dat ze liever in een hoger tempo wilde leren en letterlijk ziek werd van verveling. Vanaf de derde klas heeft ze zelfstandig de vakken Latijn, aardrijkskunde en economie doorgewerkt. In deze drie vakken heeft ze vorig jaar al examen gedaan, dit jaar doet ze de rest. 3Eigenlijk was vorig jaar zwaarder dan dit jaar2, vertelt ze. 3Vooral in het begin zat ik elke dag extreem lang op school zonder tussenuren. Ik mocht wel zelf bepalen welke lessen ik volgde, maar ik had in totaal wel alle veertien vakken. Daarbij was het erg lastig dat de schoolonderzoeken in dezelfde week als de proefwerken werden afgenomen. Geschiedenis en Duits heb ik toen op een laag pitje gezet en die vakken heb ik aan het eind van het jaar ingehaald.2
Voor eerder examen doen geeft het ministerie alleen in speciale gevallen toestemming. Bij Clara was het een medische reden. Ze krijgt namelijk Rfysiek problemen als het onderwijs voor haar geen intellectuele uitdaging vormt1. Clara: 3Ik heb lang nagedacht hoe ik het moet omschrijven, maar je kunt het het beste vergelijken met het beklimmen van bergen. Er zijn bergbeklimmers die al heel tevreden zijn als ze op de top van een kleine berg staan, maar ik ben dan iemand die een hele hoge berg nodig heeft om trots te kunnen zijn.2
Wie denkt dat zij niets anders doet dan leren, komt van een koude kermis thuis. Ze speelt dwarsfluit in het jeugdorkest van het Rotterdams Erasmusconservatorium en is lid van een jeugdcircus, waar ze acrobatiek doet. 3Het is allemaal heel goed te combineren. Meestal stort ik me een tijdje op schoolwerk en daarna is er weer ruimte voor de andere dingen. Jongleren doe ik trouwens vaak tussen het leren door. Daar word je rustig van en dan kun je helderder nadenken.2
3Het is een signaal naar de politiek2, verklaart conrector J. van Dijk van het Erasmiaans gymnasium waarom publiciteit is gezocht. 3Op deze school doet meer dan de helft van de leerlingen in elf vakken examen, dat is vrij normaal. Het stereotiepe beeld van de nerd moet dan ook doorbroken worden. Clara is bijvoorbeeld heel veelzijdig en ook gewoon een gezellige meid. Ze laat zien dat het in samenspel met de school en de ouders geen probleem is om eerder examen te doen. Het is echt jammer dat daarvoor wel een speciale reden moet zijn. In het verleden wilde een jongen ook eerder examen doen, maar die kreeg geen toestemming. Leerlingen die dat willen en kunnen, moeten die mogelijkheid gewoon krijgen.2

Jongleerfestival
Als de eindexamens achter de rug zijn, gaat Clara Blad eerst volop feest vieren. Na vakantiewerk op een camping in de Ardennen en het Europees jongleerfestival in Duitsland heeft ze nog een dag de tijd om zich op de volgende studie voor te bereiden. 3Ik heb wel getwijfeld wat ik wilde studeren. Ik houd erg veel van taal, maar met het studeren van klassieke talen kun je alleen docent worden en dat zie ik niet zitten. Ik ga biofarmaceutische wetenschappen in Leiden studeren. Je kunt dan onderzoeker worden om bestaande medicijnen te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen. Een combinatie van scheikunde, geneeskunde en biologie spreekt me heel erg aan. Daarbij zijn veel van mijn vrienden al in Leiden gaan studeren dus dat maakt de keuze wel extra aantrekkelijk.2

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.