• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Studietempo niet geknakt

Studenten doorlopen hun opleiding even snel of langzaam als enkele jaren geleden. Het verdwijnen van de basisbeurs heeft daar nauwelijks invloed op gehad, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het studietempo van studenten uit armere gezinnen lijkt ook niet te lijden onder het verlies van de basisbeurs. Ze zijn er overigens ook niet mee geholpen. Hun studietempo lag altijd al lager en dat is zo gebleven.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.