• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Thijs Roovers kandidaat-bestuurder AOb

binnen de AOb, een nieuwe dagelijks bestuurder voor het primair onderwijs. Er is na een toetsingsprocedure slechts één kandidaat: Thijs Roovers, een van de oud-topmannen van PO in Actie.
“Dit is de enige baan waarvoor ik mijn klas -groep 7 op de Amsterdamse basisschool Tijl Uilenspiegel- zou opgeven”, vertelt Roovers over zijn kandidaatstelling. “En ik vind dat echt heel erg, maar zo’n kans als deze krijg je maar één keer.”
Als de algemene vergadering positief oordeelt, kan Roovers op 1 augustus beginnen in het dagelijks bestuur van de AOb. Dat bestuur bestaat uit vijf personen en is onderdeel van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur verdeelt de taken onderling, waaronder de voorzittersrol.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.