• blad nr 6
  • 1-6-2021
  • auteur R. Voorwinden 
  • Aan de telefoon

 

Zenuwen bedwingen met VR-bril

Aan de telefoon: onderwijskundige Hanneke Theelen. Zij promoveerde op docentstages met een VR-bril op middelbare scholen.

Via een VR-bril meespieken met een ervaren docent, hoe kwam u daarbij?
“Studenten gaan bij ons al heel snel voor de klas. Dat levert zoveel stress op. Een tegenvallende stage is de meest voorkomende reden om de lerarenopleiding te verlaten.”

Waar komt die stress vandaan?
“Vooral klassenmanagement blijkt een ding. Denk aan ongewenst gedrag corrigeren, de overgang tussen instructie en zelfstandig werken soepel laten verlopen. En natuurlijk die eerste les geven.”

Is die eerste indruk zo belangrijk?
“Ja, heel belangrijk. Leerlingen vormen binnen een paar minuten een oordeel over een nieuwe docent. Het maakt dan veel uit of je onzeker overkomt of niet.”

Uit uw onderzoek blijkt dat de VR-bril daarbij helpt.
“Ja. Als je samen vooraf goede voorbeelden van interacties tussen docent en de klas bekijkt, bouw je aan vertrouwen in je eigen handelen. Een voordeel van de bril is ook dat studenten helemaal ‘in’ de situatie zitten. En ze kunnen hun eigen perspectief kiezen.”

Las ik nou dat studenten er misselijk van worden?
“Ja, helaas dat is het euvel van VR bij sommige mensen. Die studenten konden meekijken op telefoons. Op dit moment worden nieuwe video’s gemaakt van een betere kwaliteit. Hopelijk helpt dat ook tegen misselijkheid.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.