• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Veel meer ondersteuners in basisonderwijs

Bijna duizend voltijdbanen voor onderwijsondersteuners kwamen er vorig jaar bij op basisscholen. De groep beslaat nu 17 procent van het personeel, blijkt uit de jongste cijfers van uitvoeringsorganisatie DUO.
Dit is goed nieuws voor het basisonderwijs, aldus Rosalinde Stins van de AOb. “Mits zij ook écht die extra handen in de klas kunnen zijn, en niet de gaten opvullen die door het lerarentekort ontstaan.”
Uit de jongste personeelscijfers van DUO blijkt het effect van het werkdrukakkoord. Sinds schooljaar 2018-2019 mogen scholen structureel geld uitgeven om werkdruk tegen te gaan. Bij voldoende middelen en als het team dat wil, kunnen ze kiezen voor een onderwijsassistent. Sinds 2018 neemt het aandeel ondersteunend personeel op basisscholen sterk toe. Het steeg van 12 procent in 2017 naar 17 procent in 2020. Van de ruim 100 duizend voltijdbanen op basisscholen in Nederland zijn er inmiddels meer dan 17 duizend voor onderwijsondersteunend personeel.
Leraren

In tegenstelling tot het aantal ondersteuners neemt het aantal voltijdbanen van ‘onderwijsgevend personeel’ sinds 2018 weer iets af. Behalve leraren rekent DUO ook bijvoorbeeld intern begeleiders en gymleraren tot deze categorie. Deze afname lijkt gelijk op te gaan met een lichte daling van het aantal leerlingen op basisscholen. De leerling-leraarratio is al jarenlang vrijwel constant en ligt nu iets onder de 18.
Deze cijfers zeggen overigens niets over de klassengrootte. Hoe dat precies zit, staat in het verhaal ‘Het geheim van de groepsgrootte’ vanaf pagina 18 in dit Onderwijsblad.
Stins vermoedt dat de onderwijsondersteuners het lerarentekort deels maskeren: “Steeds vaker hoor ik van collega-ondersteuners dat zij voor langere periodes klassen opvangen. Ik begrijp dat zij dat doen, maar het is niet de bedoeling. Het probleem wordt er niet mee opgelost. Sterker, het wordt onzichtbaar.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.