• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Algemene Vergadering AOb kiest acht hoofdbestuurders


De Algemene Vergadering van de AOb heeft eind maart acht hoofdbestuurders gekozen voor een volgende of nieuwe zittingstermijn. Ze staan op de foto van links naar rechts: Frits Fraanje (afdelingen), Simone Fomenko (po), Marijtje Jongsma (wo&o), Peter den Hartog (Zuidwest), Jetske van Woerden (mbo), Nicole ter Harmsel (Oost), Dorien König (groepen) en Trudy Kerperien (internationale zaken). Het AOb-hoofdbestuur bestaat uit twintig personen die werken in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zij denken mee over arbeidsvoorwaarden en onderwijsbeleid. Ook bewaken ze de voortgang van de vakbond. Een deel van het hoofdbestuur wordt om de twee jaar verkozen voor een zittingstermijn van vier jaar.


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.