• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur J. van Emden 
  • Informatie en advies

 

Hoeveel tijdelijke contracten mag ik hebben?

Marius werkt op een hogeschool en zit midden in zijn tweede jaarcontract. Volgens de afdeling personeelszaken is er geen ruimte voor een vaste aanstelling en daarom wordt zijn contract niet verlengd. Marius is onaangenaam verrast en belt met het IAC.
In de Wet arbeidsmarkt in balans (wab) is per 1 januari 2020 inderdaad opgenomen dat er sprake is van een toegestane keten van drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar. Wat dat betreft heeft Marius het bij het rechte eind. Het is echter mogelijk hier van af te wijken. Afwijken ten voordele van de bescherming van de werknemer is sowieso toegestaan. Afwijken ten nadele dient bij cao te worden geregeld.
De cao hbo stelt, in afwijking van de wet, een maximum van drie contracten in twee jaar tijd. Het mogen hebben van maximaal drie contracten in een kortere tijdsperiode, voordat er recht ontstaat op een vast contract is een afwijking ten voordele van de werknemer en een kortere keten wordt dan ook niet als zodanig genoemd.
Voor Marius voelt het eerder als een nadelige afwijking, omdat hij binnen afzienbare tijd zijn contract niet verlengd ziet worden. Hier valt helaas weinig aan te doen, omdat een werkgever daar zelf een keuze in heeft. Het is dan een schrale troost dat hij al vroeg in het jaar weet dat hij niet op contractverlenging hoeft te rekenen.

Met al jouw individuele vragen kun je als AOb-lid terecht bij het informatie en adviescentrum. Voor een vlotte afwikkeling van jouw vraag of probleem gebruik je de persoonlijke omgeving aob.nl/mijnaob. Of ga naar de website aob.nl, kies in het menu ‘Vragen’ en kijk in het blok ‘Stel je vraag’ voor het vragenformulier.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.