• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur W. de Lange, de 
  • Column

 

Regels

Mireille heeft de enige toegestane herkansing achter de rug. Een succesnummer: ze heeft in haar schoolexamenlijst een 3 veranderd in een 7,5. Het was een oude toets, van vorig jaar. Haar gemiddelde kruipt een schamele 0,1 punt omhoog. Bijna, bijna, bijna voldoende.
Op het gezicht van Mireille staat een bril, net als op het mijne. Misschien komt het door die bril, maar mensen vinden vaak dat ik boos kijk, ook al zingt en lacht het in mijn binnenste. Ik vind op mijn beurt dat Mireille altijd nors kijkt. Geen donder en bliksem, meer saai en guur weer. Als ik haar vraag haar tas op de grond te zetten, doet ze dat zuchtend en met een bonk. “Wat?”, snauwt ze zachtjes, als ik haar daarna lachend aankijk.
Ze vertrouwt me voor geen cent en ik had tot voor kort geen enkel vertrouwen in haar vermogen om iets op te steken over een vreemde taal. Vorig jaar ging bij Mireille alles even beroerd: woordjes leren, kijk-en-luisteren, lezen, een paar zinnetjes uitspreken, dat piepkleine beetje grammatica waar we onze vmbo-kaderleerlingen mee durven lastig te vallen. Mireille kwam nooit boven het niveau van de allerzwaksten. De andere allerzwaksten deden er niets voor, omdat ze helemaal niet van plan waren om eindexamen in Duits te doen. Maar Mireille deed haar best, althans dat zei ze. Zonder noemenswaardig resultaat. Vreemd genoeg ging ze in de vierde klas door met Duits. Misschien dat haar ouders daar achter zaten, maar misschien ook niet.
Het lag zeker niet aan mij en mijn geweldige pedagogische gaven dat Mireille zich dit najaar aansloot bij een klein clubje meiden dat een tussenuur annexeerde voor extra leeslessen Duits. Mireille besloot het zelf, misschien alleen maar voor de gezelligheid. Het was namelijk best gezellig in dat groepje, tot de lockdown er een streep door trok.
We ontdooiden allebei een beetje, Mireille en ik. In dat groepje bleek namelijk (soms, heel even) het onmogelijke mogelijk: kreunend en steunend lukte het Mireille een stukje tekst op landelijk eindexamenniveau te snappen. Iets wat ons allebei absurd veel deugd deed. Daar leef ik tegenwoordig voor, dat een leerling zo’n krantenbericht in eindexamenduits snapt.
Een week geleden, online les. Mijn oude laptop staat op bezwijken, accuproblemen, al de hele dag. Ik heb de klas gewaarschuwd dat ik plotseling uit de lucht kan gaan. We nemen per powerpoint een examentekst door. Vraag 7. Welke nadelen van het beroep van kok worden genoemd in alinea 3? “Overuren en ongemakkelijke arbeidstijden”, roept Mireille. “Ja, Mireille, ja! Goed zo!”, schreeuw ik enthousiast en blaas mijn accu uit.
Mireille mag gewoon nog een toets herkansen om boven de 5,5 te komen. Ontsla me maar als het tegen de regels is, roep ik moedig, in het diepst van mijn gedachten.

{streamer}
Ontsla me maar, roep ik moedig, in het diepst van mijn gedachten

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.