• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Weg naar diploma begint in de simulator

Sjoerd Nicodem, docent op het Schreuder College De Villeneuvestraat, wordt vrolijk als hij leerlingen een auto- of vorkheftrucksimulator ziet instappen. “Fantastisch hoe snel ze handelingen onder de knie krijgen. Je ziet ze bij het ‘rijden’ hun ouders nadoen, of misschien hun grote zus: handje losjes op het stuur, elleboogje op de stoel van bijrijder bij het achteruitsteken.”
De school in de Rotterdamse wijk Schiebroek heeft lastige jaren achter de rug, sinds de verandering ruim vijf jaar geleden van een vmbo naar een praktijkschool, gericht op kinderen met een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen (cluster 4). “Drie jaar geleden hadden we 100 leerlingen”, zegt Nicodem. “We hebben er 120 nodig om quitte te spelen, gerekend met het geld dat de overheid vanuit de onderwijsbekostiging beschikbaar stelt. Gelukkig zijn we laatste jaren gegroeid.”
Sinds 2019 had de school al een lassimulator. Daarmee heeft een klein aantal leerlingen de angst voor de hitte van het lassen overwonnen. Zij volgen nu een keer in de week reguliere lessen op het Albeda College.
Sinds dit voorjaar kunnen leerlingen ook virtueel lessen in een vorkheftruck- of personenautosimulator. Nicodem verwacht dat de nieuwe simulatoren leerlingen zullen helpen de weg te vinden naar een autorijbewijs of vorkhefdiploma.
Geld is vaak ook een probleem: “Tegenover de school staan de duurste huizen van Schiebroek, maar onze kinderen komen vaak uit armere wijken in Den Haag of Rotterdam. Van de ouders kan 90 procent een rijbewijs niet betalen.” Met hulp van een rijschool en een stichting hoopt hij ook de financiële drempel te verlagen.
Kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen vaak niet de kansen die leerlingen elders wel krijgen. Het steekt Nicodem daarom dat vso-scholen geen beroep konden doen op de regeling ‘Sterk in techniek’. Hij maakt zich ook zorgen over de verdeling van het geld voor het wegwerken van de corona-achterstanden. Middelbare scholen krijgen maximaal 1,4 miljoen, basisscholen elk 180 duizend euro. Nicodem vreest dat zijn school het zal moeten doen met dat laatste bedrag, omdat het vso doorgaans wordt ondergebracht bij het primair onderwijs.
Terwijl extra geld juist op een minder bedeelde school als het Schreuder College De Villeneuvestraat hard nodig is. “Kinderen die bij ons aankloppen kunnen vaak nergens anders terecht. Ze zijn gefrustreerd. ‘Jullie doen niks voor ons’, zei een leerling van de week tegen me. ‘Wat een rotschool is dit.’ Toen kwam een medeleerling het lokaal binnen en zei: ‘Er staat een auto hiernaast, je mag erin rijden.’ Je had zijn gezicht moeten zien.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.