• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Cito zoekt docenten vmbo Frans

Het Cito zoekt docenten Frans in het vmbo (c- en d-niveau) die mee willen werken aan het maken van luistertoetsen.
De docenten nemen in een adviescommissie plaats die de opgaven voor het toetsen van de kijk- en luistervaardigheid vaststelt en beoordeelt. De werkzaamheden vergen maximaal twee uur per week. Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan van Thiel, projectbeheerder luistertoetsen, telefoon (026)3521469 of
e-mail luistertoetsen@cito.nl. Reageren is mogelijk tot tien dagen na verschijnen van dit blad.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.