• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Inspraak schiet tekort

Leraren en ondersteuners zijn veel te weinig betrokken geweest bij de inzet van 150 miljoen euro aan extra onderwijsgeld in 2019. Dat blijkt uit een enquête naar de besteding van de zogenoemde Convenantsgelden VO, die circa vierhonderd AOb-leden vorige maand hebben ingevuld. “Bij de inzet van de 8,5 miljard euro aan corona-achterstandsgeld moet dat echt veel beter geregeld worden”, zegt Tamar van Gelder, voorzitter van de AOb.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.