• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Onderwijsinspectie ziet herstelkans na crisis

Het lukt scholen niet om genoeg leerlingen de basisvaardigheden bij te brengen en de kansenongelijkheid neemt toe. Het onderwijs moet het herstel na de coronacrisis daarom aangrijpen voor fundamentele verbetering.
Dat schrijft de Onderwijsinspectie in het jaarlijkse rapport ‘De Staat van het Onderwijs’, dat vorige maand is verschenen.
AOb-voorzitter Tamar van Gelder sluit aan bij de analyse van de inspectie. “Te beginnen bij het aanpakken van het lerarentekort, het lage salaris en de hoge werkdruk.”
Van de crisis hadden vooral kinderen van ouders last die lager opgeleid zijn of een lager inkomen hebben. Het niveau van basisvaardigheden, zoals rekenen, wiskunde, lezen en schrijven is volgens de inspectie structureel te laag.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.