• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Onderwijsraad pleit voor driejarige brugtijd

Een brede brugklas om selectie uit te stellen en meer onderwijs op maat. Deze ingrijpende stelselwijziging is volgens de Onderwijsraad nodig om de toenemende kansenongelijkheid tegen te gaan.

In het vorige maand gepubliceerde advies ‘Later selecteren, beter differentiëren’ pleit het adviesorgaan van de regering voor een brede brugperiode van drie jaar op elke onderwijslocatie. In plaats van een verdeling over vmbo, havo en vwo zitten leerlingen van deze niveaus dan bij elkaar, net als op de basisschool.
In het derde jaar krijgen leerlingen een doorstroomadvies voor de bovenbouw op basis van scores op landelijke toetsen. Binnen de driejarige brugperiode moeten leerlingen onderwijs op maat krijgen, zodat elke leerling voldoende wordt uitgedaagd.
‘Om ontwikkelkansen te kunnen realiseren, is op elke school een breed aanbod nodig van vakken op meerdere cognitieve niveaus’, schrijft de raad.

Flexibel
Naast bestaande vakken moeten kinderen in de onderbouw vakken kunnen volgen zoals filosofie, oude talen, techniek, verzorging en kunsten. Voor de bovenbouw is het advies om door te borduren op de aanpassingen in de onderbouw, het flexibel onderwijs voort te zetten en het aantal schoolsoorten te verminderen.

Schooladvies
In het plan van de Onderwijsraad wordt het schooladvies in groep 8 vervangen door een onderwijskundig rapport, zodat de leraar van de middelbare school weet hoe elke leerling het op de basisschool heeft gedaan en wat hij nodig heeft aan ondersteuning. In het primair onderwijs moeten leraren ook meer gaan differentiëren. Dat betekent dat leerlingen onderwijs kunnen volgen op verschillende niveaus in wisselende groepen, met de verrijking, verdieping en extra begeleiding.

Kritisch
De Onderwijsraad stelt harde voorwaarden aan de stelselwijziging. Die kan alleen met succes worden doorgevoerd als scholen toegerust worden met voldoende personeel, geld, tijd alsmede kennis en vaardigheden.
De AOb is niettemin kritisch over het advies. “We delen de zorgen van de Onderwijsraad over de toenemende kansenongelijkheid, maar we vragen ons af of het haalbaar en verstandig is om op dit moment het hele onderwijsstelsel op de schop te nemen”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Kansenongelijkheid kan ook met minder zware middelen worden bestreden. Zoals het terugdringen van het lerarentekort, het verminderen van de hoge werkdruk en het verminderen van het aantal leerlingen per klas.”

Middenschool
Het idee om het selectiemoment uit te stellen, is niet nieuw. Al in de jaren zeventig experimenteerde het Nederlands onderwijs met de middenschool, een geesteskind van PvdA-minister Jos van Kemenade, waarbij leerlingen van uiteenlopend niveau tot hun zestiende bij elkaar in de klas bleven, maar het plan kwam niet van de grond.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.