• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Commentaar

 

Renovatie

Ga er maar aan staan. Het onderwijs bestrijdt met corona en het lerarentekort twee crises tegelijkertijd. En dan mag jij vanaf de zijlijn raad geven. Of eigenlijk: kritiek. Voor die lastige opdracht stond de Onderwijsinspectie vorige maand met de publicatie van de Staat van het onderwijs. Vorig jaar sloeg de inspectie op dit punt even over. Omdat het onderwijs met corona zijn handen ‘overvol’ had, liet de inspectie toen de ‘gebruikelijke duiding’ achterwege.
De situatie is nu geen haar beter. ‘Nog altijd is er sprake van crisismanagement op een aantal scholen’, zegt de nieuwe inspecteur-generaal Alida Oppers op pagina 34 van dit Onderwijsblad.
Toch probeert de inspectie oplossingen te bieden: het onderwijs heeft een renovatie nodig en niet alleen een reparatie. We moeten niet alleen de coronaproblemen oplossen, maar ook dieperliggende issues.
Treffend, die metafoor maar de boodschap wringt. Want de inspectie stelt dat er voor het groot onderhoud geld beschikbaar is. En dat klopt niet.
Ja, demissionair Onderwijsminister Arie Slob heeft op de valreep van zijn ambtsperiode een zak geld met een label van 8,5 miljard over de schutting gegooid. Maar om voor de steun van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in aanmerking te komen, moeten scholen plannen indienen waarin ze beredeneerbare en onderbouwde’ keuzes maken voor de aanpak van ‘specifieke achterstanden’ door corona. Zonder goedkeuring geen geld, dus of in de zak van Slob zit wat er opstaat, moet nog blijken.
Besteding van overheidsgeld verantwoorden is prima, maar de huidige werkwijze frustreert een renovatie. Want de inspectie noemt als onderdelen daarvan betere opleiding en het aanstellen van ondersteuners, die leraren ontlasten. Voor dat soort oplossingen is structureel geld nodig en dat is er in het NPO niet of nauwelijks. Zo help je het onderwijs niet vooruit.

{streamer}
Of er echt 8,5 miljard in de zak van Slob zit, moet nog maar blijken

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.