• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Interesse in een lerarenbeurs? Vraag hem snel aan

Ben jij bevoegd leraar en wil jij een opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen. Wacht niet. De bodem van de subsidiepot komt snel in zicht.

Vorig jaar hevelde toenmalig Onderwijsminister Arie Slob 28 miljoen euro uit de pot voor de lerarenbeurs over naar zij-instroomtrajecten. Het gevolg? Een tekort van 22 miljoen waardoor bevoegde leraren niet met overheidssteun een bachelor- of (postinitiële) masteropleiding konden volgen. Ook konden ze de beurs niet inzetten voor een premaster of schakelprogramma voorafgaande aan een universitaire masteropleiding.
Heb jij nu het plan zo’n opleiding te volgen en wil je daarvoor de lerarenbeurs inzetten? Vraag hem dan snel aan. Het budget voor de beurs is dit jaar 46 miljoen euro, dat is minder dan de 49,6 miljoen die er vorig jaar ná overheveling beschikbaar was. Bovendien krijgen leraren wier aanvraag vorig jaar is afgewezen door het subsidieplafond, voorrang. Beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst, dus geldt de simpele regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan jouw werkgever subsidie krijgen om studieverlof te verlenen. De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet je minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen. Ook als je later in het studiejaar start. Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei, dat is korter dan in voorgaande jaren.

Ga voor meer informatie een aanmelding naar duo.nl

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.