• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur L. Douma 
  • Informatie en advies

 

Overdonderd door het UWV aan de telefoon

Tekst Lisette Douma en Jelte Klerk

Ron is ruim anderhalf jaar ziek thuis. Ondanks re-integratiepogingen gaat het hem niet meer lukken terug te keren op zijn werkplek. Hij heeft een wia-uitkering aangevraagd.

Ron wordt gebeld door een medewerker van uitkeringsinstantie UWV, die tot zijn verbazing aangeeft zijn uitkeringsaanvraag telefonisch te willen behandelen. Ron schrikt en zegt dat hij op dit moment geen gesprek wil voeren. Het lukt hem de telefonische afspraak te verzetten. Direct hierna belt hij met het informatie en adviescentrum van de AOb. Klopt het dat het UWV tegenwoordig belt voor wia-keuringen? En mag dat zomaar?
De AOb krijgt de laatste tijd vaker berichten over deze handelswijze van het UWV. Dat de uitkeringsinstantie telefonisch contact zoekt, heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Dit neemt niet weg dat mensen zich hierdoor overdonderd kunnen voelen. Daarbij kan het als onprettig en onpersoonlijk worden ervaren om je (medische) situatie telefonisch te bespreken.
Het staat het UWV vrij om te bepalen of een beoordeling telefonisch kan worden afgehandeld, maar dat betekent niet dat Ron per direct verplicht is een gesprek te voeren. Het is dan ook goed dat Ron het gesprek heeft verzet naar een voor hem gunstiger tijdstip. De AOb adviseert om altijd iemand bij zo’n gesprek te betrekken. Dit kan een familielid of vriend zijn, maar ook een wia-begeleider via de AOb.
Ben je van mening dat een fysieke afspraak noodzakelijk is, dan kan je dat natuurlijk altijd aangeven bij het UWV.

{Kader}
Wia-spreekuur
Als je als werknemer in het onderwijs uitvalt wegens ziekte en het ziekteverlof duurt langer, word je geconfronteerd met de ingewikkelde regelgeving. AOb-leden kunnen zich aanmelden voor het wia-spreekuur. Vakbondsconsulenten en wia-begeleiders geven dan informatie over waar de zieke werknemer rekening mee moet houden. Daarbij komen werk en inkomen, de rol van de bedrijfsarts en re-integratie aan de orde. Ga voor meer informatie en aanmelden naar aob.nl/agenda

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.