• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

In memoriam: Jo Korstanje (1937-2021)

Een betrokken en sociaal man is niet meer. Op 2 februari is overleden Jo Korstanje: sinds 1959 lid van de bond en oud-hoofdbestuurder. Jarenlang was hij het gezicht van de Abop en AOb in Zeeland. In 1999 stopte hij als hoofdbestuurder, tegelijk met het beëindigen van zijn werk op een school voor speciaal onderwijs. Hij werd voor de PvdA wethouder in Veere waar hij in 2001 zijn politieke carrière afsloot.
‘Hij had een uitgesproken rol: die van bruggenbouwer’, schreef oud-hoofdredacteur van het Onderwijsblad Onno Bosma in 1999 over Korstanje’s werk als AOb-hoofdbestuurder. ‘Als de gemoederen weer eens hoog opliepen, kwam hij vaak naar het spreekgestoelte om het gezelschap licht vermanend toe te spreken: moest dat nou wel zo? Hij kon soms fel van leer trekken tegen het hoofdbestuur, maar als de zaal doorsloeg waren het vaak zijn argumenten die voor enige matiging zorgden.’ Korstanje vond dat de vakbeweging zich niet alleen met directe belangenbehartiging bezig moet houden, maar ook aan de wereld moet schaven. In 1994 was hij bijvoorbeeld lid van de fnv-delegatie die als waarnemer naar de eerste vrije verkiezingen in Zuid-Afrika ging.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.