• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Allochtone pabo-studenten moeten ook buiten school Nederlands spreken

Allochtone zij-instromers op pabo1s zijn niet in staat hun Nederlandse taal op voldoende niveau te krijgen met alleen inspanningen tijdens de opleiding. Ze dienen ook buiten de school Nederlands te spreken. Er moet met de taalverwerving bovendien nog niet veel fout zijn gegaan. Verkeerd geleerde zinsconstructies zijn niet of nauwelijks af te leren.

Deze conclusies trekt Jan Jobse uit de pogingen van de Amsterdamse Ipabo om meer allochtone leraren basisonderwijs op te leiden. De Ipabo begon hiermee in 1989. Dit Imoa-project flopte na enkele maanden. Van de 33 cursisten bleven er elf over met wie de Ipabo een eigen programma startte. Deze elf hadden allen de noodzakelijke Rplus1 in hun omstandigheden. Tien van hen werken nu op een basisschool, hoewel niet allen als groepsleerkracht.

Belemmeringen
Met een in 1993 gestart project om leerkrachten eigen taal volledig bevoegd te maken had de Ipabo dezelfde ervaringen. Ook naar aanleiding van een derde project (omscholing van Surinaamse onderwijsgevenden) concludeert Jobse dat bij de aanvang van de opleiding de Nederlandse taalvaardigheid gelijk of vrijwel gelijk moet zijn aan die van geboren Nederlanders. Jobse was zelf betrokken bij alle projecten van de Ipabo. Hij beschrijft zijn ervaringen in het meinummer van Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding. Het nummer is geheel gewijd aan allochtonen op de pabo. In een van de andere bijdragen schrijft Jannes Munneke, beleidsmedewerker van de faculteit educatieve opleidingen aan de Hogeschool van Utrecht, dat financiële belemmeringen pabo1s ervan weerhouden om de extra inspanningen te leveren die nodig zijn om ³Î

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.