• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Eerste islamitische middelbare school lost problemen met een glimlach op

De klok tikt voor de eerste islamitische school voor voortgezet onderwijs in Nederland. In augustus moet de Rotterdamse Ibn Ghaldoenschool haar deuren openen, rector Ton van Erven heeft er alle vertrouwen in. Er zijn tot nu toe 270 leerlingen en achttien docenten, maar er moet nog veel gebeuren.

Computers staan er nog niet. Lesmaterialen zijn er evenmin. Achttien docenten zijn aangenomen, maar dat is niet genoeg. Overleg tussen docenten over de invulling van de lessen is er nog niet geweest, gesprekken over samenwerking met andere scholen moeten nog gehouden worden. Maar rector Ton van Erven ligt er niet wakker van. ³Ik heb tachtig procent van de docenten die ik nodig heb, daar kunnen we mee beginnen. Sommigen zijn voor meerdere vakken inzetbaar. En als het moet, dan gaan ze onbevoegd voor de klas. De lesmethode die we gaan gebruiken, is eigenlijk voor Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen en is zo gemaakt dat zo¹n kind zelfstandig zijn lessen kan leren. Dit sluit aan bij onze doelstelling van individueel onderwijs. Een hbo¹er kan best vooruitwerken op een vmbo-klas, ook al is hij niet bevoegd voor het vak. Overigens, ik zet geen onbevoegden in voor de gespecialiseerde vakken, maar geschiedenis of aardrijkskunde in de basisvorming moet kunnen. Tenslotte hebben docenten op deze school vooral een ondersteunende functie.²
Achteraf zegt hij eerlijk dat hij kromme tenen kreeg toen hij teruglas wat hij in Het Onderwijsblad van 26 februari had gezegd: hij zou geen last krijgen van het lerarentekort. ³Je moet het toch eerst allemaal maar waarmaken. Maar ik zou toch geen knip voor de neus waard zijn als ik er geen vertrouwen in had. Ik heb tegen de sollicitanten gezegd dat ik met slagen om de armen met hen sprak. Want ik weet niet hoeveel leerlingen er in totaal komen, dus kan ik ze ook geen uren beloven. Sommigen kozen voor zekerheid - ach, ze hebben een gezin en hypotheek - en dan houd je een stel cowboys over die wel durven. Dat soort mensen is niet verkeerd bij de start van een school. En omdat ik genoeg sollicitanten heb, kan ik ook nog selecteren op de criteria die de school heeft: vernieuwende, enthousiaste pioniers. Als de situatie nijpend was geweest dan had ik iedereen aangenomen, maar ik ben blij dat dit niet hoeft.²
³Natuurlijk praat ik nog steeds over halffabrikaat², geeft Van Erven toe. ³Ik moet eerst nog toestemming krijgen om meubels aan te schaffen. De lesmethode moet nog aan deze school worden aangepast. Ook hebben we niet de faciliteiten om de leerlingen die hier komen te testen.² Een bottleneckje is volgens de rector het leerwegondersteunende onderwijs. ³Krijgen we dat? Ik hoop dat ik het ministerie ervan kan overtuigen dat we dat nodig hebben.²

270 aanmeldingen
Om te mogen starten moest de school aantonen dat ze minstens 1200 leerlingen bijeen kan krijgen. Door middel van een enquźte onder ouders lukte dat. De school heeft er zeven jaar de tijd voor. Ibn Ghaldoen heeft nu 270 aanmeldingen, de meeste voor het vmbo. ³Maar we krijgen er nog steeds nieuwe bij. Dat is lastig, want we weten niet precies hoeveel leerlingen we uiteindelijk zullen hebben, dus ook niet hoeveel docenten we moeten aannemen en hoeveel vakken we dan kunnen aanbieden.² Van Erven verwacht zeker boven de 300 aanmeldingen te komen, wat de school meteen voor een probleem stelt want zoveel passen er niet in het gebouw. ³Maar Rotterdam heeft een doortastende gemeente², zegt hij opgewekt. ³Tachtig procent van wat geregeld moet worden, komt in ieder geval voor elkaar, twintig procent misschien niet.² Een verhouding die positief is, vindt hij. ³Meer dan twintig procent zou frustraties geven, maar dit deel lossen we met een glimlach op.²

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.