• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

‘Loonkloof moet dicht'

Het nieuwe kabinet moet werk maken van het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Een structurele investering van 900 miljoen euro is daarvoor nodig. Deze oproep doet de AOb samen met de andere bonden en werkgeversorganisatie PO-raad. ‘Over de hele linie is er een niet uit te leggen verschil in beloning, dat staat in de weg bij het oplossen van het leraren- en schoolleiderstekort’, schrijven zij in een manifest dat is gericht aan de politiek.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.