• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Werkdrukgeld zorgt voor meer lucht

Het aandeel personeelsleden op basisscholen dat aangeeft het werk ‘moeilijk’ of ‘emotioneel belastend’ te vinden, is de afgelopen twee jaar gedaald. Demissionair Onderwijsminister Arie Slob verandert daarom niets aan de manier waarop het werkdrukgeld wordt verstrekt: direct aan de schoolteams zelf.
Uit onderzoek van Oberon blijkt dat het werkdrukgeld ervoor zorgt dat teamleden meer ‘eigenaarschap’ voelen. Ze mogen zelf meebeslissen waar het geld aan wordt besteed en teams komen tot extra afspraken die de werkdruk verlagen zonder dat daar geld voor nodig is, zoals het anders inrichten van vergaderingen of minder activiteiten organiseren.
In 2020 gaven minder personeelsleden aan dat ze ‘vaak’ of ‘altijd extra hard’ moeten werken. Dit is, volgens de Oberon-onderzoekers, met 8 procentpunt gedaald vergeleken met 2017. Het werkdrukgeld is met 90 procent het vaakst uitgegeven aan extra personeel, de overige 10 procent besteedden scholen aan nieuwe materialen of professionalisering.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.