• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

‘Meer eenheid nodig in voorstellen Curriculum.nu’

De voorstellen die Curriculum.nu in 2019 presenteerde moeten verder worden uitgewerkt en geharmoniseerd. Dat zegt professor Roel Kuiper, voorzitter van de commissie die de voorstellen onder de loep heeft genomen. ‘De vakinhoudelijke opbrengst van Curriculum.nu is bruikbaar als vertrekpunt voor het vervolgtraject’, staat in een rapport van de commissie. ‘Maar de technische bruikbaarheid van de voorstellen voor de ontwikkeling van kerndoelen en eindtermen is beperkt.’
De commissie mist vooral een eenduidige structuur in de leergebieden. De uitgangspunten van een curriculum zijn ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming’, zegt de commissie. Die basis is ‘bij de uitwerking van de voorstellen van Curriculum.nu echter niet consistent gehanteerd’.
Verder zijn de samenhang tussen de leergebieden en kwesties als doorlopende leerlijnen volgens de commissie nog niet voldoende doordacht.
Hoe het proces van curriculumherziening verder gaat, is een vraag voor het nieuwe kabinet. Kuiper: “Het onderwijs heeft op dit moment zijn handen vol aan de corona-epidemie, maar we hebben niet de luxe om de herziening van het curriculum uit onze handen te laten vallen.”
De AOb adviseert het nieuwe kabinet om de herziening voorlopig te concentreren op de gebieden Nederlands en rekenen/wiskunde. “Laten we ons concentreren op de basisvaardigheden, waar ook in het veld de urgentie over wordt gevoeld”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.