• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur R. Voorwinden 
  • Aan de telefoon

 

Frustrerende beroepentest

Aan de telefoon: docent praktijkonderwijs Sil Kevers die samen met softwarebedrijf AMN en zijn school het Kwadrant in Weert een beroepskeuzetest voor leerlingen van het praktijkonderwijs maakt.

Waarom voor hen een aparte test?
“Veel bestaande beroepentesten zijn gericht op een vervolgopleiding. Het grootste deel van onze leerlingen gaat richting arbeid. Een vervolgopleiding heeft vaak niet hun interesse of is te hoog gegrepen. Daarom willen we een beroepskeuzetest ontwikkelen gericht op de directe arbeidsmarkt. Ook het taalniveau van de huidige beroepskeuzetesten is voor onze leerlingen vaak te hoog.”

Hoezo?
“Neem een woord als ‘competentie’. Voor jou en mij is duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Maar onze leerlingen hebben vaak geen benul. Er zijn wel een paar duurdere beroepentesten die met plaatjes werken, maar dan is de uitkomst weer heel breed. Sector techniek bijvoorbeeld. Dan weet je nog niks.”

Wat dacht je van die hele test skippen?
“Dat zou je denken, maar zo’n test helpt wel om breder te kijken. Juist onze leerlingen kiezen vaak voor een beroep dat al bekend voor ze is. Omdat een familielid het uitoefent bijvoorbeeld. Het heeft ook met eigenaarschap te maken. Je vult zelf de antwoorden in, dit vraagt om zelfreflectie.”

Jij bent gymleraar, waarom hou je je hier eigenlijk mee bezig?
“Ik ben naast vakdocent ook coach en het frustreerde me dat er nog altijd geen specifieke beroepskeuzetesten voor onze leerlingen zijn. We willen hen maximale kansen bieden en dan probeer je dat samen op te lossen.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.